Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Valg av depotordning

Lenvik kommune har med hjemmel i arkivforskriftens § 5-1 og selskapsavtalens § 4, pkt. 3, valgt å bruke IKAT som arkivdepot for eldre og avsluttet arkiv. Ordningen omfatter både papirbasert og elektronisk arkivmateriale, og innebærer blant annet at det meste av kommunens arkivmateriale fra før 1980 vil bli oppbevart hos, og betjent av, IKAT i Tromsø.

Både forvaltningen selv og publikum har tilgang til materialet i tråd med gjeldene bestemmelser om innsynrett, taushetsplikt og gradering.

Laster...