Arkivplan.no

Arkivserier

En arkivserie er en del av et enkeltarkiv, ordnet etter ett og samme prinsipp.

Hensikten med å registrere alle arkivseriene hos alle arkivskaperne i kommunen er å knytte alle arkivdokumenter til en sammenheng, og vise hvilken dokumentasjon som skapes gjennom kommunens tjenesteproduksjon.

Laster...