Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Administrativ organisering

Kommunens organisasjon er bygd opp rundt to nivå. Øverste nivå består av rådmann og tre kommunalsjefer (strategisk ledelse). Det andre nivået består av virksomheter og støtte-/stabsfunksjoner. Virksomhetene er selvstendige enheter hvor kommunens tjenesteproduksjon foregår. Støtteenhetenes primæroppgave er å yte service og tjenester overfor de ulike virksomhetene. De gir råd, veiledning og bistand slik at virksomhetene skal fungere optimalt. Hensikten med kundetorget er å forenkle tilgjengeligheten for brukerne av kommunale tjenester.

Laster...