Arkivplan.no

Arkivplan for Lenvik kommune

Om arkivplan for Lenvik kommune versjon 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arkivplan for Lenvik kommune gitt av rådmannen og gjelder fra og med 18. november 2008.

Planen er et verktøy som skal bidra til god og riktig arkivbehandling i hele kommunens administrasjon. Den er blitt til gjennom et samarbeid med Interkommunalt arkiv Troms (IKAT), og er i overensstemmelse med de krav som stilles i til arkivplaner i offentlig forvaltning.

Formålet med arkivplanen er kvalitetssikring av arkivforvaltningen slik at arkivene blir trygget som informasjonskilder for samtid og ettertid i samsvar med gjeldende regelverk.

Oppdatering av planen skal gjennomføres årlig.

Rådmannen gir med dette alle kommunens virksomheter pålegg om å følge arkivplanen.

Margrethe Hagerupsen

Rådmann i Lenvik kommune

(sign.)